Nasz zespół

2

Marcin Gabriel

Doradca restrukturyzacyjny

Marcin Gabriel – ekonomista (MBA), doradca restrukturyzacyjny (nr licencji: 1689), biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji, analizy dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanej części przedsiębiorstw w podmiotach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością w szczególności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach zarządzanie i marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia podyplomowe z integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego (WAT) oraz absolwent MBA dla finansistów. Od wielu lat zasiada w zarządach spółek handlowych. Ekspert dotyczący rynku międzynarodowego w zakresie wymiany handlowej. Konsultant specjalizujący się w doradztwie z zakresu marketingu, strategii, restrukturyzacji i reorganizacji firm, badań rynkowych i analizy finansowej, w szczególności oceny długoletnich inwestycji rzeczowych oraz wyceny przedsiębiorstwa. Uczestniczył w realizacji wielu projektów, głównie biznes planów, studiów wykonalności, planów restrukturyzacyjnych i marketingowych. Trener i wykładowca z zakresu analizy finansowej, planowania i budżetowania oraz funduszy strukturalnych UE. Wieloletnie doświadczenie w zakresie: restrukturyzacji, rachunkowości zarządczej, budżetowania i kontroli kosztów, analizowania danych finansowych, modelowania finansowego oraz przygotowywania rekomendacji dla biznesu. Ekspert w zakresie innowacyjności oraz analizy finansowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju.

„Klik” w obrazek

3

Edyta Skołorzyńska

Dyrektor biura, ekspert ds. nieruchomości

Edyta Skołorzyńska:  ekonomista, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach zarządzanie i marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w departamentach administracji, zarządzaniu obiektami, zespole zarządzania nieruchomościami i transakcjami najmu w środowisku międzynarodowym.

4

Marzena Bogucka

Ekspert ds. audytu

Marzena Banasiak – Bogucka  absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także podyplomowych studiów „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych” w Szkole Głównej Handlowej,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Prawo Zamówień Publicznych” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz „Rachunkowość Finansowa i Zarządcza” w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.  Na przestrzeni wielu lat zdobyła doświadczenie zawodowe obejmujące obszerną wiedzę z zakresu finansów, księgowości i kadr (certyfikat księgowy Nr 1326/2003 wydany przez Ministra Finansów), audytu i kontroli.