Aktualne projekty

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Ogłoszenie naboru 23.05.2024 r.

Culture Moves Europe | program mobilności artystów i osób z sektora kultury

Cała Polska  <- KLIK

Nabór trwa: od 03.10.2023 do 31.05.2024 23:59

Do 100% dofinansowania

 

Culture Moves Europe to program mobilności realizowany w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowany przez Goethe-Institut. Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury. W ramach programu można: pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.) artysty lub przedstawiciela kultury w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą) oraz koszty goszczenia rezydentów i związane z podróżą rezydentów.

 Program oferuje wsparcie artystom, przedstawicielom kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, literatury, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych. Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury.

 

Culture Moves Europe składa się z dwóch kierunków działania:
– indywidualne mobilności artystów i pracowników kultury;
– rezydencje dla organizacji goszczących (nabór zostanie otwarty 16 października 2023)

 

Culture Moves Europe zapewnia częściowe wsparcie finansowe na mobilność międzynarodową. W ramach programu można pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.) artysty lub przedstawiciela kultury w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą). Partner międzynarodowy (organizacja lub osoba) to podmiot, który zgadza się na przyjęcie indywidualnego artysty (grupy artystów), prowadzi go przez ich środowisko pracy i wdraża projekt razem z nim/nimi.

 

Program mobilności pozwala na internacjonalizację swoich działań poprzez realizację jednego z następujących celów:

  • odkrywanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy w celu informowania lub inspirowania własnej kreatywności;
  • współtworzenia lub wspólnego rozwoju sztuki z artystami z innych krajów;
  • brania udziału w edukacji pozaformalnej;
  • rozwijania lub pogłębiania międzynarodowych relacji zawodowych.

 

Należy pamiętać, że program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania swoją pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

 Kto może złożyć wniosek?

  • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5 osób) będących osobami fizycznymi;
  • w wieku  powyżej 18 lat;
  • ze wszystkich sektorów kultury i kreatywnych | architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, przekłady literackie, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne;
  • legalnie przebywający w jednym z krajów programu Kreatywna Europa;
  • wnioskodawcy zamieszkujący na Ukrainie wyjątkowo będą mieli możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R .

Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

 

zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne,

w ograniczonym zakresie – rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów.

Kto może składać wnioski:

 

Przedsiębiorstwa

 

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 

mikroprzedsiębiorstwa,

małe przedsiębiorstwa,

średnie przedsiębiorstwa.

 

Nabór od 9.02.2024 do 20.03.2024 r.

 

Maksymalny poziom wsparcia: 85% w regionie mazowieckim, regionalnym, 50% w regionie warszawskim stołecznym, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

O nas

W świecie dynamicznego biznesu, MG Doradztwo Gospodarcze wyróżnia się jako partner, który pomaga przedsiębiorstwom odnaleźć stabilność i osiągnąć sukces. Nasza firma specjalizuje się w dwóch kluczowych obszarach usług, zapewniając kompleksowe wsparcie w restrukturyzacji finansowej oraz strategiach rozwoju dla biznesów.

Restrukturyzacja i Upadłość:

Nasza oferta obejmuje kompleksowe doradztwo restrukturyzacyjne, zarządzanie postępowaniami upadłościowymi, profesjonalne zgłaszanie wierzytelności oraz kompleksowe usługi z zakresu upadłości konsumenckiej. Długoletnie doświadczenie pozwala nam efektywnie wspierać firmy w trudnych momentach, przywracając im stabilność finansową.

Wsparcie dla Biznesu:

Jako partner biznesowy oferujemy szeroką gamę usług dla przedsiębiorstw, obejmując pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz grantów krajowych i zagranicznych. Nasze działania obejmują także ocenę długoletnich inwestycji rzeczowych, wycenę przedsiębiorstw, a także rejestrację i rozliczanie spółek, zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

Dlaczego warto wybrać MG Doradztwo Gospodarcze?

Doświadczenie: Jesteśmy liderem rynku, posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji i doradztwa finansowego.

Rzetelność: Nasza firma to gwarancja uczciwości, transparentności i profesjonalizmu.

Wykwalifikowana Kadra: Zespół ekspertów, którzy doskonale rozumieją specyfikę rynku i potrzeby klientów.

________________________

Naszą domeną jest teza głoszona przez menadżera ubiegłego stulecia J. Welch’a „przeżyją tylko najlepsi” …

ai generated, formal, agreement-8751655.jpg