Restrukturyzacja

Prowadzimy postępowania restrukturyzacji przedsiębiorstwa w zakresie zawarcia układu
z wierzycielami oraz postępowania sanacyjne. Oferujemy także doradztwo w zakresie restrukturyzacji rozwojowej.

Postępowania upadłościowe

Cały proces upadłości składa się z kilku etapów. Pierwszy to sama decyzja o ogłoszeniu upadłości. Dowiedz się kiedy musisz ją podjąć. Drugi etap to złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i postępowanie przed sądem w zakresie jej ogłoszenia. Zabezpiecz się przed egzekucją. Trzeci etap to właściwe postępowanie upadłościowe. Wówczas tracisz władanie swoim majątkiem a twoje miejsce zajmuje syndyk. Nie daj się zaskoczyć.

Upadłość konsumencka

Przeprowadzamy proces oddłużenia. Wstrzymujemy postępowania komornicze i windykacyjne. Dowiedz się jak ustrzec się przed egzekucją i jak umorzyć swoje długi. 


zgłoszenia wierzytelności

Dbamy o to, by Twoje wierzytelności zostały poprawnie zgłoszone w przewidzianym terminie i w odpowiedniej kategorii a tym samym były uwzględnione w pierwszym planie podziału.

Ocena projektów inwestycyjnych

Każda decyzja inwestycyjna powinna zostać poprzedzona oceną planowanego projektu. Dokonujemy profesjonalnej analizy projektów inwestycyjnych w trzech płaszczyznach: racjonalności planowanej inwestycji, finansowej wykonalności oraz ryzyka. Przygotowujemy profesjonalne biznes plany oraz studia wykonalności. 

Wycena przedsiębiorstwa

Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa powinna być nieodzownym elementem w momencie gdy kupujesz bądź sprzedajesz udziały. Wycena aktywów jest także niezbędna
w procesie restrukturyzacji czy upadłości.
W szczególności, gdy planowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości a wniosek
o ogłoszenie upadłości zawiera ofertę zakupu.