Jeżeli przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne, nie później niż w terminie trzydziestu dni należy zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Czytaj Więcej